Transwijk Energie

Nieuws

Tarieven 2017

Geschreven op

Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijzen vast en houdt toezicht op naleving hiervan. Voor 2017 zijn deze inmiddels bekend gemaakt: Transwijk Energie brengt in ieder geval niet meer in rekening dan het landelijke maximum zoals jaarlijks vastgesteld door de ACM. Lees meer »

Tarieven 2016

Geschreven op

Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijzen vast en houdt toezicht op naleving hiervan. Voor 2016 zijn deze inmiddels bekend gemaakt: Transwijk Energie brengt in ieder geval niet meer in rekening dan het landelijke maximum zoals jaarlijks vastgesteld door de ACM. Lees meer »

Nieuwe tarieven per 1 januari 2015

Geschreven op

Transwijk Energie heeft de nieuwe tarieven per 1 januari 2015 gepubliceerd. Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijzen vast en houdt toezicht op naleving hiervan. Het vastrecht is enkele euro’s per maand hoger, maar het maximumtarief per GJ is in 2015 aanmerkelijk la... Lees meer »

Nieuwe tarieven en algemene voorwaarden per 1 januari 2014

Geschreven op

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om gebruikers van warmte - dus ook klanten van Transwijk Energie - te beschermen zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. Lees meer »