Transwijk Energie

WKO Installatie

 

Het duurzame energiesysteem van Parc Transwijk omvat verschillende elementen, die zich grotendeels buiten de woningen bevinden.

De magie van de warmtepomp
Binnen in uw koelkast is het koud, omdat de warmtepomp de warmte van binnen naar buiten transporteert. Daarom is het rooster aan de achterkant altijd warm. Dit systeem is gebaseerd op het principe dat gas opwarmt als je het onder druk zet en afkoelt als je de druk vermindert (zoals een spuitbus met slagroom afkoelt als je ermee spuit). De warmtepomp geeft de warmte die vrij komt af aan de lucht achter de koelkast of aan het water in een verwarmingssysteem.

Warmte én koude uit de bodem
Het interessante van een warmtepomp is dat je met relatief weinig energie veel warmte of koude uit het water kunt halen. Het enige wat je nodig hebt, is steeds nieuw water. Dat hoeft overigens niet echt warm te zijn. Wij  gebruiken heel gewoon grondwater van 8 tot 12°C. Daar halen we warmte of koude uit, die we gebruiken om het water in onze leidingen op te warmen of te koelen. Het gekoelde of verwarmde grondwater pompen we een stuk verderop de grond weer in.

Warme en koude bronnen
De effectiviteit van het systeem is gebaseerd op het opslaan van warmte en koude. Doordat we in de winter het sterk gekoelde water de grond in pompen (85 meter diep, dus daar merkt niemand iets van), ontstaat een soort ‘bel’ met koud grondwater. Dat gebruiken we in de zomer weer om de huizen mee te koelen! Het in huis opgewarmde water gaat terug de grond in, aan de warme kant. Klaar voor de verwarming in de volgende winter. Kortom winterkoude wordt opgeslagen voor gebruik in de zomer en zomerwarmte voor gebruik in de winter.


 

Warm water
Het hart van het systeem is de warmtepomp. Deze verwarmt het water in de leidingen tot circa 45°C, dat wordt gebruikt voor verwarming. Ook zorgt het duurzame energiesysteem voor de warmte die nodig is voor uw warme kraanwater. Via een warmtewisselaar in de aansluitunit wordt koud drinkwater verwarmd. Het opgewarmde water stroomt naar de kranen in keuken of badkamer. Dit gebeurt via een gescheiden systeem, waardoor het drinkwater niet in contact komt met water van het warmtenet.