Transwijk Energie

Tarieven & voorwaarden


Hoe zijn de tarieven opgebouwd?
De tarieven bestaan uit een vastrecht tarief en een variabel tarief. Het vastrecht tarief is een jaarlijks vastgesteld bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het leveren van warmte en koude, ongeacht uw gebruik. Het variabele tarief wordt alleen berekend over uw warmteverbruik voor verwarming en warm tapwater. Dit tarief is dus afhankelijk van uw verbruik. Dit verbruik wordt gemeten, u betaalt dus alleen het werkelijke gebruik van warmte. Maandelijks brengt Transwijk Energie een voorschotbedrag bij u rekening op basis van een door ons ingeschat verbruik. Eenmaal per jaar wordt gekeken wat u werkelijk aan warmte heeft verbruikt en wat u al heeft betaald aan voorschotbedragen. Daaruit volgt de jaarafrekening met het bedrag dat u extra moet betalen of het bedrag dat u teveel heeft betaald en dus terugkrijgt.

Hoe wordt het gebruik van warmte gemeten?
Elke woning is uitgerust met een warmtemeter voor de registratie van uw energieverbruik voor het verwarmen van uw woning en warm tapwater. Op basis van deze meter wordt het verbruik met u afgerekend. De standen worden 1 maal per jaar opgenomen door een radiografische meter. 

Wanneer ontvang ik mijn jaarnota?
U ontvangt elk jaar in januari uw jaarnota. Is uw werkelijk verbruik hoger dan geschat, dan moet u bijbetalen, is het lager dan krijgt u geld terug. Ook staat op uw jaarafrekening uw nieuwe voorschotbedrag. Deze kan jaarlijks veranderen, afhankelijk van uw werkelijk verbruik en de tarieven van Transwijk Energie.

Van welke factoren is het warmteverbuik afhankelijk?
Het verbruik per woning is afhankelijk van de volgende factoren:

Het hangt dus mede af van uw woning en van uw stookgedrag hoeveel warmte u verbruikt. Dat is voor iedereen verschillend: het verbruik kan daardoor sterk variëren.

Hoe hoog zijn de verbruikskosten van dit energiesysteem in vergelijking tot een gasaansluiting?
De kosten voor warmte zijn voor het energiesysteem in Parc Transwijk hetzelfde als de kosten die u zou hebben met een gasaansluiting.

Hoe komt het tarief eigenlijk tot stand?
Als een woning in Nederland op een collectief verwarmingssysteem is aangesloten, worden de volledige integrale kosten voor verwarmen vergeleken met die van een op aardgas aangesloten woning. Dit om te voorkomen dat mensen bij een verwarmingssysteem meer zouden moeten betalen dan bij een gasgestookte woning. Om dit wettelijk te regelen, is de warmtewet ingevoerd. Deze wet beschermt de consument en bepaalt onder andere de maximale warmteprijs. 

Hoe vaak wijzigt Transwijk Energie haar tarieven?
Op 1 januari worden onze tarieven aangepast. U kun de tariefbladen terugvinden onder Brochures.