Transwijk Energie

Parc Transwijk 

 

Bewoners van het woon- en zorgcomplex Parc Transwijk profiteren van een collectief duurzaam energiesysteem op basis van warmte/koude opslag in de bodem, gecombineerd met een zogenaamde ‘warmtepomp’ en een energiecentrale.

Dit milieuvriendelijke systeem verwarmt de appartementen in de winter en koelt deze in de zomer. Ook zorgt het voor de warmte die nodig is voor de bereiding van warm tapwater. Optimaal wooncomfort, maar met 25-45% minder CO²-uitstoot. In de toekomst zal dit percentage zelfs tot 100% stijgen door de verduurzaming van het warmtenet in Utrecht dat als achtervanger dient mocht het systeem onverhoopt tijdelijk niet werken. Pure winst voor het milieu met alle comfort voor u!

 

foto's modelwoning Parc Transwijk