Transwijk Energie

Nieuwe tarieven en algemene voorwaarden per 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om gebruikers van warmte - dus ook klanten van Transwijk Energie - te beschermen zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. Namens de overheid houdt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht op de naleving van de Warmtewet door energieleveranciers. Door het in werking treden van de Warmtewet zijn de algemene voorwaarden en de tarieven van Transwijk Energie veranderd.

 

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet is er gekomen om klanten die gebonden zijn aan een vaste warmteleverancier extra te beschermen. Allerlei zaken rondom de levering van warmte zijn in deze wet geregeld, zoals:

  • Betrouwbaarheid; de levering van warmte is wettelijk gewaarborgd.
  • Betaalbaarheid; de kosten bij gebruik van warmte mogen niet hoger zijn dan de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water (het zogenaamde 'niet-meer-dan-anders-principe'). De ACM stelt daarom jaarlijks maximumprijzen vast die in rekening mogen worden gebracht.
  • Wanneer de warmteleverancier een consument mag afsluiten.
  • Wanneer een consument recht heeft op compensatie bij een storing.
  • Goede service; de warmteleverancier moet minstens eenmaal per jaar een duidelijke factuur sturen.

Kijk op www.consuwijzer.nl/energie/warmte en www.acm.nl voor alle informatie over de Warmtewet.

 

Voor wie geldt de Warmtewet?

De Warmtewet geldt in Nederland voor ongeveer 600.000 woningen en bedrijven met een warmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt. Ook alle klanten van Transwijk Energie vallen hieronder.

 

Wat merkt u van de invoering van de Warmtewet?

Waarschijnlijk merkt u niet meteen iets. U blijft bijvoorbeeld elke maand een voorschotbedrag betalen. En u krijgt elk jaar een jaarafrekening. De jaarafrekening kan er vanaf 2014 anders uitzien dan u gewend was. De verschillende kostenposten zullen bijvoorbeeld nog duidelijker op uw jaarafrekening gespecificeerd staan.

 

Nieuwe algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Transwijk Energie voor de levering van warmte en koude zijn op de nieuwe Warmtewet aangepast. Ze zijn op 1 januari 2014 in werking getreden en te bekijken op onze website www.transwijkenergie.nl. Indien gewenst, sturen wij een gedrukt exemplaar kosteloos toe.

 

Tarieven 2014

Het warmtetarief is opgebouwd uit vier onderdelen:

  • Vastrecht warmte: maximumprijs ACM € 254,- per jaar.
  • Meetkosten: maximumprijs ACM € 24,54 per jaar.
  • Kosten warmtewisselaar: de Warmtewet stelt dat de vergoeding hiervoor is gebaseerd op werkelijke kosten van aanschaf, onderhoud, beheer en vervanging. De ACM heeft hiervoor wel een inschatting gemaakt.
  • Variabel warmtetarief (prijs per GJ): maximumprijs € 24,03 per verbruikte gigajoule (GJ).

Wat voorheen dus vastrecht warmte heette, bestaat per 1 januari 2014 uit vastrecht warmte, meettarief en kosten voor de warmtewisselaar. De meter en warmtewisselaar tezamen zijn de afleverset van Transwijk Energie in uw woning.

Kosten
Tarief maximum ACM
Tarief Transwijk Energie
Vastrecht warmte
€ 254,00

€ 200,00
Meetkosten en warmtewisselaar*
€ 238,66

€ 207,00
Subtotaal vastrecht warmte
€ 492,66

€ 407,00
Variabel GJ-tarief warmte € 24,03
€ 24,03

Variabel m3-tarief warm tapwater**


€ 4,99
Vastrecht koude***


€ 127,50

* De Warmtewet stelt dat de vergoeding voor de warmtewisselaar is gebaseerd op de werkelijke kosten van aanschaf, onderhoud, beheer en vervanging.

** De prijs van warm tapwater wordt uit het GJ-tarief bepaald middels een standaard omrekenmethode.

*** De levering van koude valt niet onder de Warmtewet.

 

 

U betaalt minder dan de tarieven van de ACM

Vergelijken we de tarieven van Transwijk Energie met het maximum van de ACM, dan betaalt u bij Transwijk Energie minder voor warmte. Op www.transwijkenergie.nl is het nieuwe tarievenblad 2014 te bekijken. Hierop staat ook een rekenvoorbeeld om u een indicatie te geven van de jaarlijkse kosten.

 

Naar het overzicht