Transwijk Energie

Nieuwe tarieven per 1 januari 2015

Transwijk Energie heeft de nieuwe tarieven per 1 januari 2015 gepubliceerd. Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijzen vast en houdt toezicht op naleving hiervan. Het vastrecht is enkele euro’s  per maand hoger, maar het maximumtarief per GJ is in 2015 aanmerkelijk lager dan in 2014. De vaste kosten voor warmte liggen bij Transwijk Energie - net als vorig jaar - lager dan het maximumtarief van de ACM.

Kosten

Tarief maximum ACM

Tarief Transwijk Energie

Vastrecht warmte

€ 281,78

€ 227,78

Meetkosten en warmtewisselaar*

€ 228,49

€ 213,65

Subtotaal vastrecht warmte

€ 510,27

€ 441,43

Variabel GJ-tarief warmte

€ 22,64

€ 22,64

Vastrecht koude**

€ 128,77

 

* De Warmtewet stelt dat de vergoeding voor de warmtewisselaar is gebaseerd op de werkelijke kosten van aanschaf, onderhoud, beheer en vervanging.

** De levering van koude valt niet onder de Warmtewet.

Naar het overzicht