Transwijk Energie

Tarieven 2016

Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijzen vast en houdt toezicht op naleving hiervan. Voor 2016 zijn deze inmiddels bekend gemaakt:

Transwijk Energie brengt in ieder geval niet meer in rekening dan het landelijke maximum zoals jaarlijks vastgesteld door de ACM. Voor 2016 gelden hierbij de volgende tarieven:

Vastrecht

Vaste kosten die u betaalt voor uw warmte-aansluiting

€ 276,13 / jaar

GJ-tarief

Kosten die u betaalt per verbruikte warmte-eenheid (GJ)

€ 22,66 / GJ

Meettarief

Vaste kosten die u betaalt voor het uitlezen van uw meter.

€ 24,97 / jaar

 

Begin januari zullen wij u verder informeren over de warmtetarieven die we zullen hanteren.

Naar het overzicht